Διαδικασία παραγωγής

img1

1. Ελασματοποίηση

img2

2. Καθαρισμός

img3

3. Θεραπεία

img4

4. Σκληρυντικό

img5

5. Επίστρωση 1

img6

6. Επιθεώρηση

12

7. Συσκευασία

10

8. Αποθήκευση