Λύση

title (2)

Η ΛΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

title (2)-2

1985

2

1600

200.000

Έτος ίδρυσης

Εργοστάσια στην Κίνα

Ειδικευμένος υπάλληλος

Περιοχή παραγωγής

60

1

7

6

Ετήσια ικανότητα

Εργαστήριο RX

Αυτόματη γραμμή παραγωγής

Ετήσια διεθνής έκθεση οπτικών

101

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΙΛΟΥ

11
12
2
1

Εγγυημένη ποιότητα Διαδικασίες ελέγχου QC

Εγγύηση εφοδιασμού: 35 χρόνια εμπειρίας φακού

Μία στάση για ψώνια: παρέχουμε όλους τους οπτικούς φακούς σε τελειωμένο και ημιτελές

Γρηγορη διανομή: Παράγουμε 300.000 τεμάχια διάφορους φακούς κάθε μέρα και έχουμε ένα μεγάλο απόθεμα για κοινό φακό. Συνήθως μειώνουμε 5 ημέρες από την κανονική περίοδο παραγωγής. Εάν ο πελάτης χρειάζεται φακό απόθεμα μπορούμε να τελειώσουμε σε τέσσερις ημέρες. Ο φακός RX μπορεί να αποσταλεί σε 48 ώρες.